• Ekologie: environmentální audit

  • Energetika: posuzování projektů alternativních zdrojů energií

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | požární ochrana

  • Školení zaměstnanců a manažerů | koučink

Reference


Spolu jsme dělali přípravu na obnovení zavádění EMS. Spolupráce s Vámi byla fascinující, s komunikací jsem byl nadmíru spokojen, vaše chování bylo korektní, přístup k řešení problematiky velmi vstřícný, práce byla z vaší strany odvedena včas a v dobré kvalitě.

RNDr. Oldřich Kuběna, vedoucí odboru systémů řízení - DEZA, a.s.

 


 Služeb firmy EKOAUDIT spol. s r.o. jsme využili ve dvou seminářích: „Leadership a koučink“ a „ Legislativa a právo EU“. U obou seminářů byla úroveň lektorů kvalifikovaná a projev přednášejících účastníky zaujal. Vzájemná spolupráce při plánování termínů byla taktéž velmi pružná.

Vlaďka Zusková - Okresní hospodářská komora Uherské Hradiště, pobočka OHK Uherský Brod

 


 Poradenská a konzultační společnost EKOAUDIT pro nás pracuje již několik roků. Její pracovníci, včele s ředitelem panem Procházkou, jsou komunikativní, odborně zdatní a reagují promyšleně na konkrétní potřeby organizace Hutní montáže, a.s. Spolupráci s touto firmou můžeme vřele doporučit i jiným podnikům.

Ing. Jiří Filip, vedení pro integrované systémy řízení - Hutní montáže, a.s.

 


Okresní hospodářská komora Kroměříž, navázala v roce 2011 dobrou spolupráci s firmou Ekoaudit, spol. s r.o. Tato firma nabídla vzdělávací moduly pro členské firmy a jejich zaměstnance. OHK využila jejich nabídky a uspořádala v úzké spolupráci v měsíci říjnu seminář na téma Leadership a koučink. Semináře se zúčastnili firmy, ale i studenti ze Střední školy podnikatelské Kroměříž, pro které byl tento seminář velkým přínosem pro další vzdělávání. Oceňujeme, že v rámci vzdělávacího modulu byly účastníkům předány certifikáty o absolvování.

Ing. Adriana Klučková, asistentka ředitelky - Okresní hospodářská komora Kroměříž

 


Ve spolupráci s firmou EKOAUDIT byl na ČEZ, a.s. realizován projekt „Náklady na nekvalitu“. jako potřebný překlenovací článek mezi systémem finančního řízení a systémem řízení kvality. Na základě zájmu vedení elektrárny Temelín byl pro vybranou oblast správy primárního okruhu metodicky zvolen nákladový model PAF rozšířený o údržbu, který vnímá výdaje vynaložené na činnosti bezprostředně spojené se zamezením, odhalením a kompenzací ztrát způsobených nekvalitou.

Na základě výběrového řízení byla jako hlavní poradce do našeho týmu firma EKOAUDIT, která zvládla operativně nastudovat naše procesy i řídící dokumentaci. Zároveň se její pracovníci účastnili sběru dat a jejich zpracování. Jako konečný dokument byla předána Metodika, která zohledňuje sledování nákladů na nekvalitu včetně popisu vyhodnocování trendů a stanovování opatření.

Firma EKOAUDIT zabezpečila vždy dostatek odborníků pro daná témata, poskytovala odbornou podporu při jednáních a dílčí i konečné řešení prezentovala profesionálně nejvyššímu vedení elektrárny.

Karel Chadim, manažer útvaru Management kvality - ČEZ, a.s.

 


Spolupráce s firmou EKOAUDIT spol. s r.o. byla navázána v souvislosti s budováním „Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN OHSAS 18001:2008) a „Systému environmentálního řízení“ (ČSN EN ISO 14001:2010). V rámci přípravy proběhlo školení pro interní auditory obou systémů, které bylo lektorsky zajištěno Ing.Hamáčkovou a Ing.Šebelovou. Obě lektorky byly účastníky hodnoceny velmi kladně. Byla vytvořena příznivá atmosféra, učební látku sdělovaly srozumitelně, přednášely s jasnou koncepcí a využívaly i zkušenosti účastníků. Studijní pod- klady byly zpracovány na velmi dobré úrovni. Celkově lze konstatovat, že obě akce splnily naše očekávání a předpokládáme, že spolupráce s firmou EKOAUDIT spol. s r.o. bude pokračovat i v dalším období.

Mgr. Miloslav Levíček, odbor personální a vzdělávání - SIGMA GROUP a.s.

 


Firma Ekoaudit mě zaujala jednak kompletní nabídkou služeb, kterou pro svou existenci potřebuje naše společnost, a také efektivitou oproti řešení vlastními zaměstnanci.

S firmou Ekoaudit spolupracuji již řadu let, a to zejména v oblasti přípravy certifikace dle norem ISO, odborných školení zaměstnanců, ale také v oblasti odborného dohledu nad bezpečností práce a odpadovým hospodářstvím. Se všemi těmito službami jsem plně spokojen a mohu tuto firmu doporučit i pro jiné organizace.

Alois Šebela - AT Weldsteel s.r.o.