• Ekologie: environmentální audit

 • Energetika: posuzování projektů alternativních zdrojů energií

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | požární ochrana

 • Školení zaměstnanců a manažerů | koučink

Systémy řízení

Zajišťujeme implementaci těchto systémů řízení podle mezinárodních standardů a spolupráci s certifikačními společnostmi:

 • ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality
 • ISO/TS 16949 – Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2000 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu
 • IRIS (International Railway Industry) – Mezinárodní standard železničního průmyslu
 • ČSN EN ISO 14001 – Systém environmentálního managementu
 • ČSN OHSAS 18001 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • ČSN EN ISO 22000:2006 – Systém managementu bezpečnosti potravin
 • ČSN ISO/IEC 27001 – Systém managementu bezpečnosti informací
 • ČSN EN 31010:2011 – Management rizik – Techniky posuzování rizik a související standardy
 • ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření energií
 • ČSN EN 50126 – Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS)
 • ČSN ISO 26000 – Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

Prověřujeme funkčnost a vhodné nastavení systémů řízení prostřednictvím provedení interních auditů (tedy Vámi nastaveného systému) a dodavatelských auditů (ověřování způsobilosti stávajících nebo potenciálních dodavatelů).