• Ekologie: environmentální audit

 • Energetika: posuzování projektů alternativních zdrojů energií

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | požární ochrana

 • Školení zaměstnanců a manažerů | koučink

Školení

Koučink

Koučink je komunikační dovednost a jeho základem je umění komunikace, vedení rozhovoru a naslouchání.

Pro nové pracovníky slouží ke sladění cílů společnosti s cíli osobního rozvoje, koučováním lze podpořit efektivní začlenění pracovníka do nového prostředí.

Pro pracovníky, kteří jsou ve společnosti delší dobu, je přidanou hodnotou skutečnost, že mohou pracovat na dalším rozvoji individuálních předpokladů pro dlouhodobě úspěšné vykonávání určité pozice.

Nabízíme:

 • koučink jednotlivců i skupin
 • zaměřujeme se zejména na pracovníky a týmy středního a nižšího středního článku řízení, kde není koučink ještě plně využíván


Manažerská školení

 • Motivace a komunikace

Pro koho: personalisté, ředitelé/jednatelé, střední management, každý kdo potřebuje ke své práci umět komunikovat
Cíl školení: získat dovednosti a zkušenosti v komunikaci, změnit své komunikační návyky (zlozvyky), naučit se vnímat a zároveň poskytovat zpětnou vazbu


 • Týmová spolupráce

Pro koho: pracovní týmy, jednotlivci, vedoucí pracovníci týmů na všech úrovních řízení
Cíl školení: pochopit vztahy v týmu, důležitost týmových rolí, specifika týmové komunikace


 • Obchodní dovednosti

Pro koho: všichni, kteří se podílejí na prodeji produktu
Cíl školení: získat dovednosti v oslovení zákazníka, nalezení užitku produktu, získat dovednosti ve vedení obchodní schůzky


 • Vedení pracovního týmu

Pro koho: mistři, vedoucí obchodních a jiných oddělení, ředitelé malých firem
Cíl školení: získat a rozvinout kompetence pro vedení týmu, umět maximalizovat výkon týmu


 • Řešení konfliktů

Pro koho: všichni, kdo ve své pozici řeší vztahy a konflikty mezi lidmi
Cíl školení: umět rozpoznat budoucí konflikt, vybrat správný způsob řešení s ohledem na danou situaci


 • Učící se organizace, kompetence

Pro koho: personalisté, ředitelé, manažeři odpovědní za rozvoj organizace
Cíl školení: získat schopnosti identifikace potřebných znalostí v organizaci, jak je definovat, jak je rozvíjet


 

Systémová školení

Pro fungující systém řízení QMS, EMS nebo BOZP je důležitým prvkem normy interní audit. Tyto interní audity lze provádět externě, to znamená odbornou společností nebo vlastními silami. Pro druhou variantu musí mít organizace proškolené vlastní interní auditory. Tito jsou velice důležitým článkem v procesu neustálého zlepšování systémů řízení.

Naše společnost nabízí kromě externí služby provedení interního auditu (integrovaného) také odborné vyškolení interních auditorů pro různé organizace.

Auditory školíme dle doporučené normy ČSN EN ISO 19011:2012.