• Ekologie: environmentální audit

  • Energetika: posuzování projektů alternativních zdrojů energií

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | požární ochrana

  • Školení zaměstnanců a manažerů | koučink

Energetika

V oblasti energetiky nabízíme:

  • energetické audity stavebních konstrukcí a energetických zařízení
  • zavedení ČSN EN ISO 50001:2012 (Management hospodaření s energií)
  • studie proveditelnosti (Feasibility study)
  • zpracování průkazů energetické náročnosti budov
  • posuzování projektů alternativních zdrojů energií (větrné, fotovoltaické, energie biomasy) včetně propočtů energetických zařízení (spalovacích kotlů, turbín, využití kogenerace…)