• Ekologie: environmentální audit

 • Energetika: posuzování projektů alternativních zdrojů energií

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | požární ochrana

 • Školení zaměstnanců a manažerů | koučink

BOZP, PO

Vypracování povinné dokumentace v oblasti BOZP a požární ochrany

Poradenské služby

 • odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě, se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů na opatření 
 • zajištění měření pracovního prostředí ve smyslu zpracování návrhu na kategorizaci prací, zastupování zákazníka při jednání s nadřízenými orgány
 • pracovní úrazy – šetření, zjišťování zdrojů a příčin, evidence, registrace záznamů, návrhy na opatření, odškodňování, zastupování zákazníka v případě vyšetřování ze strany OIP a jiných nadřízených orgánů
 • posuzování projektů provozoven a technických zařízení
 • sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace organizace

Školení

 • vstupní školení zaměstnanců 
 • periodické školení zaměstnanců
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců cizích firem působících pro naše zákazníky
 • vypracování kompletní dokumentace školení, včetně písemného přezkoušení