• Ekologie: environmentální audit

  • Energetika: posuzování projektů alternativních zdrojů energií

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | požární ochrana

  • Školení zaměstnanců a manažerů | koučink

Balíček „ALL IN ONE“

Komplexní poradenství a služby v oblasti BOZP, PO, ochrany životního prostředí a systémů řízení.

  • zpracování a vedení dokumentace 
  • provádění auditů
  • komunikace s orgány státní správy, zákazníkem apod.
  • konzultační činnost
  • včasná reakce na změny v legislativě

Nabízíme dlouhodobou spolupráci formou outsourcovaných služeb pro oblast BOZP, PO a environmentu.

Na základě analýzy provozu navrhneme konkrétní řešení a zajistíme jejich realizaci. Současně zpracujeme chybějící dokumentaci, provedeme periodická školení a budeme udržovat funkční systém BOZP, PO a ochrany ŽP.

Cenovou nabídku zpracujeme podle konkrétních podmínek zákazníka.