• Ekologie: environmentální audit

  • Energetika: posuzování projektů alternativních zdrojů energií

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | požární ochrana

  • Školení zaměstnanců a manažerů | koučink

O společnosti

EKOAUDIT, spol. s r.o. je ryze česká společnost, založená RNDr. Jiřím Procházkou v roce 1994.

Naším posláním je pomáhat firmám v jejich rozvoji a poskytovat jim vhodné informace, konzultace a nástroje k tomu, aby byly na trhu úspěšnější a dosahovaly ještě lepších výsledků. Vždy jednáme v zájmu klienta a v mezích zákona.

Žádný zákazník pro nás není ani příliš malý, ani příliš velký.

Hlavní produkty společnosti zahrnují oblast environmentu, managementů řízení, řízení rizik, energetiky, optimalizace nákladů, vzdělávání, legislativních služeb podnikům a celou řadu dalších služeb organizacím.

Společnost EKOAUDIT se řídí požadavky dle ISO 9001:2009.
Byli jsme ocenění značkou TOP Czech Quality za rok 2011 a 2012.